Hot News :
กองช่าง

นายนริศ พวงเพ็ชร

ผู้อำนวยการกองการประปา
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
มือถือ 091-8286079


พนักงานเทศบาล

นายสุทธิศักดิ์ ถนอมจิตต์

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน


พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

นายเดชชัย ผลทวี

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

นางสาวเพ็ญนภา ผิวคำ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายไพบูลย์ ผลใหญ่

คนสวน

นางโสภา แก้วใจ

คนสวน

Map

Poll

ประชาชนชาวเทศบาลตำบลตาลสุม มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Facebook

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ