Hot News :

นางวรรณภา แก้วพรหม

นายกเทศมนตรี
สายด่วน! 085-1613441

นายวิรัตน์ แก้วพรหม

ปลัดเทศบาล
สายด่วน! 091-4509443

Poll

ประชาชนชาวเทศบาลตำบลตาลสุม มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

การปฏิสัมพันธ์

ภาคีเครือข่าย

 1. ข่าวกิจกรรม
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เทศบาลตำบลตาลสุม ร่วมกับศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอตาลสุม ได้จัดกิจกรรมจิตอาสา ตามโครงการ “ทำความดีด้วยใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี ณ สวนสาธารณะห้วยใคร่นุ่น

เทศบาลตำบลตาลสุม ร่วมกับศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอตาลสุม ได้จัดกิจกรรมจิตอาสา ตามโครงการ “ทำความดีด้วยใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อสนับสนุนตามที่คณะรัฐมนตรีได้ มี มติเห็นชอบคณะรัฐมนตรีในการประชุม เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2564 เห็นชอบมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งเป็น 1 ใน 5 กิจกรรมภายใต้โครงการ “ทำความดีด้วยใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” โดยมอบหมายทุกหน่วยงานภาครัฐดำเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนต่อการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน เพื่อให้การจัดการขยะมูลฝอยมีประสิทธิภาพและง่ายต่อการนำไปใช้ประโยชน์พร้อมกันทั่วประเทศ และในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564...

[ 17-11-2565 ] Hits:11

 1. จัดซื้อจัดจ้าง eGP
 2. ราคากลาง eGP
 3. งานการเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

บริการออนไลน์

Map

ร้องเรียนร้องทุกข์

Facebook

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ