นางวรรณภา แก้วพรหม

นายกเทศมนตรี
มือถือ 085-1613441

นายพรสวรรค์ สุขยิ่ง

ปลัดเทศบาล
มือถือ 086-4523074

Poll

ประชาชนชาวเทศบาลตำบลตาลสุม มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

ภาคีเครือข่าย

 1. ข่าวกิจกรรม
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น

ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

               ด้วยเทศบาลตำบลตามสุม อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี  ได้จัดทำจดหมายข่าว ประจำเดือน   ตุลาคม  พ.ศ. 2564  เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โครงการฯ/กิจกรรม และภารกิจต่างๆ ของเทศบาลตำบลตาลสุม  ให้ประชาชนและหน่วยงานต่างๆ  ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกัน นั้น                   ในการนี้ เทศบาลตำบลตาลสุม  จึงประชาสัมพันธ์ กิจกรรม  ผลงาน โครงการและข่าวสารต่างๆ ของเทศบาลตำบลตาลสุม ให้บุคลากรในหน่วยงาน  ตลอดจนประชาชนทั่วไปได้รับทราบ  เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อไป

[ 08-11-2564 ] Hits:59

 1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 2. ราคากลาง
 3. ประกาศงานการเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

Map

Facebook

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ