วันพฤหัสบดี, 05 สิงหาคม 2564 09:21

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา

วัสดุอุปกรณ์ประปา จํานวน ๑ งาน ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก หางหุนสวนจํากัด ซีวิล จอป (ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๔๐,๑๒๒.๐๐ บาท

บริการออนไลน์

Map

Poll

ประชาชนชาวเทศบาลตำบลตาลสุม มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Facebook

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ