ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

               ด้วยเทศบาลตำบลตามสุม อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี  ได้จัดทำจดหมายข่าว ประจำเดือน   ตุลาคม  พ.ศ. 2564  เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โครงการฯ/กิจกรรม และภารกิจต่างๆ ของเทศบาลตำบลตาลสุม  ให้ประชาชนและหน่วยงานต่างๆ  ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกัน นั้น

                  ในการนี้ เทศบาลตำบลตาลสุม  จึงประชาสัมพันธ์ กิจกรรม  ผลงาน โครงการและข่าวสารต่างๆ

ของเทศบาลตำบลตาลสุม ให้บุคลากรในหน่วยงาน  ตลอดจนประชาชนทั่วไปได้รับทราบ  เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อไป

Image Gallery

Map

Poll

ประชาชนชาวเทศบาลตำบลตาลสุม มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Facebook

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ